viernes, 18 de septiembre de 2015

Valors de l'esport

VALORS EDUCATIUS DE L’ESPORT


Què és un valor?

 Els valors són principis que ens permeten orientar el nostre comportament en funció de realitzar-nos com a persones. Són creences fonamentals que ens ajuden a preferir, apreciar i escollir unes coses en lloc d'altres, o un comportament en lloc d'un altre. Reflecteixen els nostres interessos, sentiments i conviccions més importants. 

Quins són? El que és educatiu de la pràctica de l'esport no és únicament l'aprenentatge de tècniques o pràctiques, ni tampoc els beneficis físics o psíquics d'una bona preparació esportiva. El que és realment educatiu són les condicions en què es desenvolupen aquestes pràctiques, que sempre haurien d'afavorir l'autoestima, coneixer-se, tenir seguretat i confiança en un mateix, ser responsable, saber elegir... És feina de l'entrenador o el mestre es cercar estratègies per a què els nostres infants adoptin actituds i maneres que els facin crèxer en el coneixement, l'afectivitat i les relacions socials. El que dóna valor educatiu a l'espot és la intencionalitat amb què es practica. Qualsevol intervenció educativa ha d'estar impregnada de valors i ha d'afavorir el desenvolupament harmònic dels infants. A partir del treball amb els nins de cinquè, prèvia xerrada i visualització de diferents videos, els propis alumnes han considerat que podem diferenciar valors socials i personals.Aquí els teniu: 

SOCIALS: respecte, cooperació, convivència, companyerisme, amistad, competitivitat "sana" 

PERSONALS: empatia, esportivitat, diversió, perseverança, autodomini, autoconeixement i autocontrol 

Competició i educació són compatibles? 
Els mestres no preparen els seus alumnes solament per aprovar l'examen final, no es pot, doncs, pretendre que l'esport en l'edat escolar s'orienti únicament cap al triomf en la competició. Competició i educació es podrien presentar com a realitats diferents i incompatibles, però no ho ja que: Podem aprofitar per promoure l'aprenentatge en el respecte i la convivència. Podem evitar el model competitiu extrem que col.loca el guanyar com a fi que s'anteposa a qualsevol altre finalitat. Recomanacions per a cada nin que practica esport: Entreno, jugo i competeixo per passar-m’ho bé i per formar-me com a persona. Intento guanyar, però sé que no és el més important. Sóc responsable, em comprometo amb els companys i les companyes i amb l'entrenador/a. Sóc part d'un equip. Accepto la importància de respectar el reglament i sobretot la feina d'aquells que asseguren el seu compliment. No m'agraden els fanatismes, per animar no cal menysprear ningú. Anima'm, però respectam els altres. 

 En el llibre, ELS VALORS DE L'ESPORT:SABER GUANYAR, SABER PERDRE, podreu trobar informació referida al tema des d'una visió infantil . És un estudi, que malgrat sigui un estudi realitzat a Catalunya reflexe la visió que tenen els nins de l'esport. S'han analitzat els contes realitzats per ells mateixos i a partir d'aquí s'han definit les maneres de veure, viure i sentir la pràctica esportiva i els seus valors.

No hay comentarios:

Publicar un comentario